2022-05-21  Arab Media Network:

  • Hedersdoktor
  • Goodwill Ambassadör
  • Årets arabiska kvinna
  • Guldstjärnas medalj

2022-05-21 Al Kompis media:

”Årets Kvinna på Internationella kvinnodagen”. Motivering: för Sonia Sherefays bakgrund som arab, afrikan muslimsk och svensk. Samt för hennes långa engagemanget för att stärka föräldrar i det mångkulturella Sverige.

2012 Studiefrämjandet: Diplom årets par tillsammans med kollega Abdibashir Hirsiguled.

2011 Skandia Idéer för livet: ett personligt stipendium till folkbildaren Sonia Sherefay.

2003 ”Stockholms FN: s förening: ett diplom som Försvarare av mänskliga rättigheter. 

2002 Fönstret: Årets folkbildare.  

1999 Stockholm stad: Nelson Mandelas integrationspris.

Ur Stockholms Stadsmotivering och beskrivning:

”Genom stort personligt engagemang och startandet av föräldracirklar har Sonia skapat förutsättningar för invandrade föräldrar att få goda kontakter med förskola och skola.       
Projektet har bedrivit i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby.  Målgrupper har varit föräldrar och barn i dessa områden samt vuxna elever från Sundbybergs folkhögskola.  Projektet, som kom att kallas Barnen i våra hjärtan, kan sägas vara integrationsprojekt på basnivå. Resultatet har blivit att invandrarföräldrar (och barn) fått nya möjligheter att bearbeta   egna problem genom att dela dessa med varandra, våga diskutera sina och andras misstag, upptäcka sina fel och få mod att rätta till dem utan att skämmas, förstå att skolan behöver föräldrarnas engagemang på föräldramöten samt att fungerande samarbete mellan föräldrar och skola leder till välmotiverade elever.”

Utmärkelsen kulminerade i ett samtal med kungen och drottningen på deras S:t Eriks gata i Rissne år 2000.