1999 Stockholm stad ”Nelson Mandelas” integrationspris.

Ur Stockholms Stadmotivering och beskrivning:

”Genom stort personligt engagemang och startandet av föräldracirklar har Sonia skapat förutsättningar för invandrade föräldrar att få goda kontakter med förskola och skola.       
Projektet har bedrivit i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby.  Målgrupper har varit föräldrar och barn i dessa områden samt vuxna elever från Sundbybergs folkhögskola.  

Projektet, som kom att kallas Barnen i våra hjärtan, kan sägas vara integrationsprojekt på basnivå. Resultatet har blivit att invandrarföräldrar (och barn) fått nya möjligheter att bearbeta   egna problem genom att dela dessa med varandra, våga diskutera sina och andras misstag, upptäcka sina fel och få mod att rätta till dem utan att skämmas, förstå att skolan behöver föräldrarnas engagemang på föräldramöten samt att fungerande samarbete mellan föräldrar och skola leder till välmotiverade elever.”

Utmärkelsen kulminerade i ett möte med kungen och drottningen

2002 Fönstret, ”Årets folkbildare”   
2003 ”Stockholms FN: s förening”, ett diplom som Försvarare av mänskliga rättigheter  
2011 Skandia Idéer för livet, ”ett personligt stipendium till folkbildaren Sonia Sherefay
2012 Diplom Studiefrämjandets Guldcirkelgalan