I över 28 år har jag arbetat som föreläsare, folkbildare och konsult i frågor som berör mångfald, integration, jämställdhet, demokrati, hedersförtryck, våld och kriminalitet mm. i många delar av min älskade Sverige.

Mina uppdrag vänder sig till förskolor, skolor, SFI, Folkhögskolor, lärarstudenter och socionomstudenter på högskolor och universitet, socialtjänstens personal, kommuner, myndigheter och andra arbetsplatser. Föreläsningarna jag erbjuder lämpar sig för både stora och små grupper, med inslag av dialog och workshop. Föreläsningarna varierar och anpassas efter kunden och målgruppens behov!

Några exempel på föreläsningar för förskolans personal och föräldramöten: 

 •  Att undvika onödiga konflikter mellan förskolans personal och föräldrar!
 • ”Att arbeta i en mångkulturell förskola”.  
 • Att stärka och förbättra samarbetet mellan hem och förskola!
 • ”Varför föräldramöten”?  
 • ”En dag på en förskola!” Om samling, rutiner, tider, utflykter, självständighets träning, mm.

Några exempel på föreläsningar för skolans personal, föräldrar och elever:  

 • Lärarens roll som ledare i klassen: ”Förhållningssätt, tydlighet, inspiration, mm”.  
 • Stärka och förbättra samarbetet mellan hem och skola!
 • ”Varför föräldramöten?”  
 • Konsten att uppnå en ömsesidig kulturkompetens!
 • Förebygga och arbeta med hedersrelaterat våld!
 • Förebygga våld, kriminalitet, och drogmissbruk.
 • Lag och rätt!