För att bättre sprida mina erfarenheter och mitt förebyggande arbete med barn, , har jag författat fyra av min fem böcker.

  1. ”MED barnen I VÅRA hjärtan”, år 2000

Ett studiematerial för att stärka och tydliggöra föräldrarnas roll som fostrare, att motivera föräldrar till en fungerande kontakt mellan förskola och skola och tillsammans våga diskutera barnens uppväxt och framtid i Sverige. Materialet diskuterar relationen mellan föräldrar och barn, barn och skola, föräldrar och skola, och hur dessa relationer kan förbättras.

   2.  ”Barnen i VÅRA hjärtan, år 2002

1+1= 3 

Ett plus ett är inte alltid lika med två. De kan bli tre, något mer än summan av de två delarna. Så säger Sonia Sherefay, trebarnsmor och folkbildare med rötter i Egypten och Eritrea. Hon vill få oss att förstå att den ena kulturen inte är bättre än den andra. Hon vill hjälpa oss att inte skygga för de skillnader som finns. Hon vill väcka vårt engagemang för alla de barn som invandrat, flytt, flyttat långt barn med rötter i olika kulturer – på ett sådant sätt att de kan bli ”både och” istället för ”varken eller”.

Sonia Sherefay understryker i allt sitt arbete föräldrarnas nyckelroll vad gäller barnens utveckling och har genom åren ansvarat för ett stort antal studiecirklar om föräldrarollen i Sverige. Detta material är framtaget just för sådana cirklar. Det består av två delar: en ”cirkelledaren del” med metodiska tips och förslag till dig som studiecirkelledare och en ”föräldrar del” som utgörs av korta texter, diskussionsfrågor, bilder med mera. Översättningar av materialet till arabiska, bosniska, nord- och syd kurdiska, persiska, somaliska, turkiska och vietnamesiska beställs via Soia Sherefay.

Klicka för att beställa

200 kr, frakt och moms tillkommer

 3.  Föräldrar i det mångkulturella Sverige, år 2011

ÄR DU FÖRÄLDER och har flyttat till Sverige från en annan del av världen? Kanske funderar du då på hur du ska uppfostra dina barn så att de får det så bra som möjligt i det nya landet. Du vet säkert hur du kan föra vidare dina egna värderingar och traditioner, men som förälder bör du dessutom hjälpa dina barn att anpassa sig till livet i Sverige. Då behöver du kunskap.


Förälder i det mångkulturella Sverige är en överlevnadsguide för föräldrar som vill lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar. Visste du till exempel att det är förbjudet att slå barn i Sverige? Vad vet du egentligen om den svenska skolan? Och vad kan du om svenska lagar, demokrati och jämställdhet? 

Sonia Sherefay har arbetat med föräldrar, barn och ungdomar med rötter i andra länder i närmare tjugo år. Hon föreläser, leder studiecirklar och skriver böcker om föräldrarollen i Sverige. Hennes budskap är att en kultur inte är bättre än en annan. Vi måsta våga lära känna varandras olikheter för att kunna förstå varandra. På så sätt kan vi hjälpa våra barn att känna sig hemma i flera kulturer. De måste inte nöja sig med ”antingen eller” – de kan få ”både och”.

4. Förälder i det mångkulturella Sverige på arabiska, år 2016

5.  BILDNING GER NÄRING ÅT SJÄLEN, år 2013

På Frankfurts flygplats börjar Sonia Sherefay prata med en medresenär. Efter några minuter konstaterar han att hon är FN i en person. Och det ligger något i det: Sonias pappa kommer från Eritrea, hennes mamma från Egypten, hennes morfar från Etiopien och hennes man från Oman. Själv är hon uppvuxen i Kairo, men bor sedan trettio år tillbaka i Sverige.   Från Frankfurt åker Sonia vidare till Eritrea. Där på sina förfäders mark börjar hon skriva om sitt ursprung och de olika länderna i sitt liv.

I Bildning ger näring åt själen återkommer Sonia till sina hjärtefrågor: rötternas betydelse för individen och föräldrarnas roll som fostrare. Med värme och engagemang berättar hon om sin familj och sin uppväxt. Som ledstjärna har hon sin pappas bildningstörst och övertygelse om att olika kulturer kan berika varandra; ett arv som också är tydligt i hennes arbete som integrationskonsult, studiecirkelledare och folkhögskolelärare.

Klicka för att beställa
100kr, frakt och moms tillkommer

Medförfattare till följande böcker:

Jag vill ha inflytande över allt!

Moteld

Om det som djupast angår..

Vägen ut från familjevåld

Klicka för att beställa

170 kr, frakt och moms tillkommer
Klicka för att beställa

170 kr, frakt och moms tillkommer