För att bättre sprida mina erfarenheter och mitt förebyggande arbete har jag författat flera böcker och inleder med min senaste vars release var 2023-01-25.

FÖRÄLDRASKAP I NYTT LAND år 2022

200 kr, frakt tillkommer

Ett plus ett är inte alltid lika med två, utan kan bli mer än summan av de två delarna. Det har jag erfarenhet av. Jag är trebarnsmor, folkbildare, föreläsare och författare. Mina rötter är i Egypten och Eritrea, medan min man är från Oman. Och vi lever i Sverige idag. Dessa olika rötter som jag växte fram ur, har fått mig att förstå att den ena kulturen inte är bättre än den andra. Däremot kan de berika och komplettera varandra.

 Som mamma vill jag väcka förståelse för våra barn som växer upp med rötter i olika kulturer, och vill med mitt engagemang se till att de kan bli ”både och ”, i stället för ”varken eller”.  Föräldrarnas roll som fostrare är jätteviktig, inte minst i exilen. Det har jag velat belysa i boken som du håller i handen. 

Föräldraskap i nytt land ger dig faktakunskap om lagar och förordningar som är viktiga att känna till, men berättar också om skrivna och oskrivna normer och regler i Sverige förr och nu och mycket, mycket mer!  Boken kan även med fördel användas som läromedel inom föräldrautbildningen.

BILDNING GER NÄRING ÅT SJÄLEN, år 2013

100 kr, frakt och moms tillkommer

På Frankfurts flygplats börjar Sonia Sherefay prata med en medresenär. Efter några minuter konstaterar han att hon är FN i en person. Och det ligger något i det: Sonias pappa kommer från Eritrea, hennes mamma från Egypten, hennes morfar från Etiopien och hennes man från Oman. Själv är hon uppvuxen i Kairo, men bor sedan trettio år tillbaka i Sverige.   Från Frankfurt åker Sonia vidare till Eritrea. Där på sina förfäders mark börjar hon skriva om sitt ursprung och de olika länderna i sitt liv.

I Bildning ger näring åt själen återkommer Sonia till sina hjärtefrågor: rötternas betydelse för individen och föräldrarnas roll som fostrare. Med värme och engagemang berättar hon om sin familj och sin uppväxt. Som ledstjärna har hon sin pappas bildningstörst och övertygelse om att olika kulturer kan berika varandra; ett arv som också är tydligt i hennes arbete som integrationskonsult, studiecirkelledare och folkhögskolelärare.

Förälder i det mångkulturella Sverige på arabiska, år 2016

170 kr, frakt och moms tillkommer

Föräldrar i det mångkulturella Sverige, år 2011

170 kr, frakt och moms tillkommer

ÄR DU FÖRÄLDER och har flyttat till Sverige från en annan del av världen? Kanske funderar du då på hur du ska uppfostra dina barn så att de får det så bra som möjligt i det nya landet. Du vet säkert hur du kan föra vidare dina egna värderingar och traditioner, men som förälder bör du dessutom hjälpa dina barn att anpassa sig till livet i Sverige. Då behöver du kunskap.

Förälder i det mångkulturella Sverige är en överlevnadsguide för föräldrar som vill lära sig mer om hur det svenska samhället fungerar. Visste du till exempel att det är förbjudet att slå barn i Sverige? Vad vet du egentligen om den svenska skolan? Och vad kan du om svenska lagar, demokrati och jämställdhet? 

Sonia Sherefay har arbetat med föräldrar, barn och ungdomar med rötter i andra länder i närmare tjugo år. Hon föreläser, leder studiecirklar och skriver böcker om föräldrarollen i Sverige. Hennes budskap är att en kultur inte är bättre än en annan. Vi måste våga lära känna varandras olikheter för att kunna förstå varandra. På så sätt kan vi hjälpa våra barn att känna sig hemma i flera kulturer. De måste inte nöja sig med ”antingen eller” – de kan få ”både och”.

Barnen I VÅRA hjärtan är 2002

200 kr, frakt och moms tillkommer

1 + 1 = 3 

Ett plus ett är inte alltid lika med två. De kan bli tre, något mer än summan av de två delarna. Så säger Sonia Sherefay, trebarnsmor och folkbildare med rötter i Egypten och Eritrea. Hon vill få oss att förstå att den ena kulturen inte är bättre än den andra. Hon vill hjälpa oss att inte skygga för de skillnader som finns. Hon vill väcka vårt engagemang för alla de barn som invandrat, flytt, flyttat långt barn med rötter i olika kulturer – på ett sådant sätt att de kan bli ”både och” istället för ”varken eller”.

Sonia Sherefay understryker i allt sitt arbete föräldrarnas nyckelroll vad gäller barnens utveckling och har genom åren ansvarat för ett stort antal studiecirklar om föräldrarollen i Sverige. Detta material är framtaget just för sådana cirklar. Det består av två delar: en ”cirkelledaren del” med metodiska tips och förslag till dig som studiecirkelledare och en ”föräldrar del” som utgörs av korta texter, diskussionsfrågor, bilder med mera. Översättningar av materialet till arabiska, bosniska, nord- och syd kurdiska, persiska, somaliska, turkiska och vietnamesiska beställs via Sonia Sherefay.

MED Barnen I VÅRA hjärtan, år 2000

Ett studiematerial för att stärka och tydliggöra föräldrarnas roll som fostrare, att motivera föräldrar till en fungerande kontakt mellan förskola och skola och tillsammans våga diskutera barnens uppväxt och framtid i Sverige. Materialet diskuterar relationen mellan föräldrar och barn, barn och skola, föräldrar och skola, och hur dessa relationer kan förbättras.

Medförfattare till följande böcker:

Moteld

Om det som djupast angår..

Vägen ut ur familjevåld!

Jag skrev följande:

Jag ska gifta mig med den jag vill (sid 55)

Du älskar ju din dotter (sid 85)

.