Vill du starta föräldrautbildning ’Barnen i våra hjärtan’ i din kommun? Kontakta mig!

Barnen i våra hjärtans föräldrautbildning är spridd i många delar av Sverige och är utvärderat av flera forskare.

Jag leder utbildningen, och dess längd är två heldagar: du lär dig att leda en studiecirkel som metod, med hjälp av FUGA- som modell som bygger på fakta kunskaper, och materialet är min senaste bok Föräldraskap i nytt land. Den kan även kompletteras av en separat handlednings del.