Vill du starta föräldrautbildning ’Barnen i våra hjärtan’ i din kommun? Kontakta mig. Utbildning är mellan en till två heldagar: du lär dig att leda en studiecirkel som kompletteras med fakta kunskaper. Materialet är min bok Föräldrar i det mångkulturella Sverige och kompletteras av en separat handlednings del. Barnen i våra hjärtans föräldrautbildning är spridd i många delar av Sverige och är utvärderat av flera forskare.