I över 28 år har jag arbetat som föreläsare, konsultstödjare och utbildare i frågor som berör mångfald, integration och jämställdhetsfrågor på ett allvarligt och humoristiskt sätt.
Mina uppdrag vänder sig till förskolor, skolor, SFI och Folkhögskolor och elever vid högskolor, socialtjänst, kommuner, myndigheter och andra arbetsplatser.

Föreläsningarna jag erbjuder lämpar sig för både stora och små grupper som gärna ser inslag av dialog och övning i grupp. Ämnen som jag bland annat föreläser om är:

 • Attityder
 • Diskriminering
 • Förändringsarbete
 • Integration
 • Interkulturell kommunikation
 • Jämställdhet
 • Kulturmöten
 • Mobbning
 • Mångfald
 • Samhällsinformation för nyanlända flyktingar

Innehållet i en föreläsningarna kan anpassas efter behov och målgrupp!

Föreläsningar för förskolas personal kan ta upp följande: 

 •  Att undvika onödiga konflikter mellan förskolans personal och föräldrar!
 • ”Att arbeta i en mångkulturell förskola”.  
 • Att stärka och förbättra samarbetet mellan hem och förskola!
 • ”Varför föräldramöten”?  
 • ”En dag på en förskola!” Om samling, rutiner, tider, utflykter, självständighets träning, mm.

Föreläsningar för skolpersonalen tar upp följande: 

 • Lärarens roll som ledare i klassen: ”Förhållningssätt, tydlighet, inspiration, mm”.  
 • Stärka och förbättra samarbetet mellan hem och skola: ”Varför föräldramöten?”  
 • Konsten att uppnå en ömsesidig kulturkompetens!
 • Förebygga och arbeta med hedersrelaterat våld!
 • Förebygga våld, kriminalitet, och drogmissbruk – föreläsning för personal, elever och föräldrar.
 • Lag och rätt – föreläsning för elever i högstadiet.