language
Mer courage! Ledare Oskarshamn tidning
2009-10-06
Mer courage! LEDARE 2006-05-23 | Uppdaterad 2007-10-05 Förnuft! Den som lyssnade till Sonia Sherefay under den internationella föräldraföreningen Courages seminarium i Kalmar på måndagen kunde inte annat än hålla med. Föreningen Courage, med kalmarpolitikern Dzenita Abaza som drivkraft, vill samla föräldrar oavsett bakgrund, för att de ska kunna stöda varandra. Att döma av seminariet har föreningen fått ett brett genomslag. Sonia Sherefay, som fått Stockholms stads fredpris för sitt engagemang för barnfamiljers villkor, koncentrerade sig nämligen på det gemensamt allmänmänskliga. Men samtidigt det som blir extra svårt för föräldrar utan rötter i Sverige. Vad är normalt? Är vett och sans helt annorlunda i Sverige än i det gamla hemlandet? Inte alls – för den som insett att det gäller att kryssa mellan det moderna och det traditionella, mellan det man själv lärt sig och det som vi möter i dag. Utan rollexempel och förtroende för trygga normgivare kan ingen bli en mogen vuxen. Men hur lätt är det att vara realistisk förebild för den som kanske inte kan svenska? Och som möter ett ganska smalt urval av människor i det nya landet. Tanken att familjen är viktig är inte bara tomma politiska slagord. Familjer och föräldrar har den viktigaste rollen för att kommande generationer ska bli trygga, öppna och toleranta i vårt samhälle. Då måste vi också ge föräldrar det stöd de kan behöva i sin uppgift!