language
Ur rapport "Den röd tråden"
2010-10-08
Utvärdering av projektet "Barnen i våra hjärtan" I denna rapport "Den röda tråden" redovisas en utvärdering av stadsdelarnas utvecklingsarbete inom målområdet språkutveckling/förbättrade skolresultat. Utvärderingen har genomförts av Språkforskningsinstitutet i Rinkeby. Utvärderingsgruppen har bestått av projektledare Monica Axelsson, forskare vid Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet samt Mariana Sellgren, grundskollärare Rinkeby och Ingrid Lennartson-Hokkanen grundskollärare Uppsala.