language

Kunskapens träd 

Eleven klättrar i kunskapens träd och lär sig lättare ett andra språk när han kan sitt modermål

Trädstammen består av ett fungerande samarbetet mellan hem och skola

Frukt/äpplen är de ämnen eleven lär sig