language


 P1 sverigesradio intervjun om föreläsningar i Eskilstuan 2012-10-17:

www.sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5313610

 

Vill du beställa boken "Barnen i våra hjärtan" kontakta Sonia Sherefay.

Information om projekter Samordnad föräldrastöd i Järva där jag är en av två projektledare: Studiefrämjandet i Sthlm och medel från Allmänna Arvsfonden 2012:

http://www.arvsfondsprojeten.se/content/sonia-sherefay

http://www.studieframjandet.se/stockholm/Mojligheter-hos-oss/Projekt-och-samarbeten/Foraldrastod-i-Jarva

Familjpeppen, Umeå Regionen:

http://familjepeppen.se/barnen-i-vara-hjartan

Föräldrastöd, Västervik:

http://www.vastervik.se/templates/VVKommun_Page.aspx?id=11280

Fyrbodal, hälsokällan:

 http://www.fyrbodal.se/dettajobbarvimed/halsokallan/foraldrastod/mangkulturelltforaldrastod.4.41b1d7e3135cb13e3545b8d.html

Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning/Centre of Diversity in Education/RD-education:

www.malmo.se/mangfaldiskolan

Samba:

http://sambafa.se/pdf/Nattvandrar4.2012low%20fittja.pdf

  
Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa:

 Konsten att uppnå ömsesidig interkulturell kompetens
 
http://www.sfsp.se/

Språkens hus - ett center för språkstörning och flerspråkighet:

www.sprakenshus-umas.se på arabiska: www.sprakenshus-umas.se/arabic

Ungdomsstyrelsen:

http://www.ungdomsstyrelsen.se/ad2/user_documents/Barn_unga_och_foraldrar_i_ett_nytt_land.pdf  

Barnen i våra hjärtan, Munkedals kommun:

http://www.munkedal.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/barnenivarahjartanstudiecirkel.5.7ff41fc312694122cb480009268.html