language

Handledning och fortbildning av personal i förskola och skola i frågor som berör
eventuella missuppfattningar om skolans roll, eleven och föräldrarnas ansvar:

"Ska mitt barn klara grundskola", "Har svenska skola några regler?"

"Varför ska mitt barn läsa svenska som 2:a språk "

"Konsten att uppnå ömsesidig interkulturell kompetens!" 

Lärarens roll som ledare i klassen:
"Förhållningssätt, tydlighet, inspiration, mm"

Vad behöver föräldrar veta om skolsystemet i Sverige:
"Svenska skola förr & nu",
"Skolans ansvar, elevens ansvar, samt föräldrarnas ansvar",
"Skolans inre koder och språk"

Stärka och förbättra samarbetet mellan hem och skola:
"Varför föräldramöten"?

"Vem ansvaret är det?"

"Vad ska vi prata om?"

"Förebygga och arbeta med hedersrelaterat våld:
"Rykte, skam och skuld"

"Föräldrar i det mångkulturella Sverige, utmaningar och möjligheter¨

"Barnuppfostran en samhällsfråga eller privatsak?"

"Hur ska jag uppfostra mina barn i Sverige?"

"Varför omhändertar dem våra barn"?
 

Föreläsnings längd:
En till tre  timmar
En halv dag
En hel dag