Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/82/153482/sherefay.se/public_html/cake/cake/basics.php on line 1101 Strict Standards: Redefining already defined constructor for class Object in /storage/content/82/153482/sherefay.se/public_html/cake/cake/libs/object.php on line 65 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/82/153482/sherefay.se/public_html/cake/cake/libs/inflector.php on line 67 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/82/153482/sherefay.se/public_html/cake/cake/libs/configure.php on line 124 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/82/153482/sherefay.se/public_html/cake/cake/libs/configure.php on line 214 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/82/153482/sherefay.se/public_html/cake/cake/libs/configure.php on line 888 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/82/153482/sherefay.se/public_html/cake/cake/libs/configure.php on line 928 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/82/153482/sherefay.se/public_html/cake/cake/libs/file.php on line 90 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/82/153482/sherefay.se/public_html/cake/cake/libs/cache.php on line 68 Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /storage/content/82/153482/sherefay.se/public_html/cake/cake/libs/cache.php on line 151 Strict Standards: Non-static method Configure::getInstance() should not be called statically in /storage/content/82/153482/sherefay.se/public_html/cake/cake/bootstrap.php on line 46 Web
language

 ”Barnen I VÅRA hjärtan”
Föräldrautbildning för att stärka och stödja föräldrarollen i exil

  Barnen I VÅRA hjärtan försöker förklara de mekanismer som uppstår under migrationsprocessen, barnuppfostran i det nya landet, och livet i ett modernt samhälle som Sverige. Därför erbjuder utbildningen basinformation om Sveriges utveckling de senaste hundra åren i frågor som berör jämställdhet, frihet, demokrati, förskola och skola samt lagstiftning (bland annat aga-lagen och socialtjänstlagen), mm. Demokrati är en grundsten i det svenska samhället. FN:s mänskliga rättigheter, FN:s konvention om kvinnors rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter löper som en röd tråd genom hela föräldrautbildningen.

 Metod

Studiecirkel är en demokratisk inlärningsmetod där föräldrar i grupp kan diskutera föräldrarollen i exil, vardagsproblem, barns uppväxtvillkor, barnuppfostran, förskolan och skolans roll och det nya samhället. Föräldrarna får nya kunskaper som både stödjer och stärker deras roll som fostrare. De tränar sig att arbeta i demokratiska former, deras engagemang och delaktighet i alla frågor som  berör deras barn ökar, och de får möjligheter att prova nya metoder för att lösa konflikter.

Modell
 I studiecirkeln används FUGA– modellen, ett samspel mellan teoretiska och praktiska moment i utbildningen (Folkbildning i teori och praktik, sid 187, Olle Kylhammar):

 Fakta
Uppsökande av fakta, information, kunskap om det aktuella kunskapsområdet. Bearbetning och bedömning av kunskapsstoffet (t ex: barnuppfostran, barnaga-lagen och socialtjänstlagen)

Upplevelse
Deltagarna får tillfälle att göra egna upplevelser, bli engagerade, ta ställning (t ex med hjälp av en levande berättelse, referat från intervjuer med barn och citat från vuxna som medverkat i texterna, film, litteraturlistan, tidningsklipp)

Gestaltning
Med olika former av praktisk estetisk verksamhet får deltagarna möjlighet att uttrycka och gestalta sina kunskaper, upplevelser, känslor, värderingar (t ex genom rollspel: konflikthantering mellan generationer; att göra en tankebok: berätta och skriva om en egen händelse på sitt eget språk; värderingsövningar)

Analys
Varje avsnitt avslutas med ett samtal kring frågor som:
Vad har vi lärt?
Hur har vi lärt?
Har gestaltningsdelen förstärkt och berikat våra kunskaper?
Har vi fått bättre förståelse?
Har vi gjort egna upptäckter, egna upplevelser?
Hur går vi vidare?

 Föräldrautbildningen Barnen I VÅRA hjärtan är spridd i många delar av Sverige.  

Utbildning  av cirkelledare: under 1-2 heldar ansvarar jag för utbildning av blivande ledare, som ska i sin tur ska leda föräldracirklar enligt "Barnen I VÅRA hjärtan” på svenska och på andra språk!