language

FÖRÄLDRAUTBILDNING  Barnen I VÅRA hjärtan

 

  • Vill du stärka föräldrarnas roll i det mångkulturella Sverige?
  • Vill du starta föräldrastödsgrupper?
  • Föräldrautbildning för arabisktalande, somaliska och andra etniska flyktinggrupper?

 

 Kontakta mig för:

  1. Handledning och utbildning av cirkelledare, informatörer, kursledare eller samtalsledare.
  2. Handledning och utbildning på svenska och/eller på arabiska!
  3. Kursmaterial: böckerna Barnen i våra hjärtan och Förälder i det mångkulturella Sverige (på senska och arabiska)      samt studiehandledning till båda böckerna.
  4.  

Barnen I VÅRA hjärtan är en förebyggande föräldrautbildning som jag startade 1997. Syftet med arbetet är att stödja föräldrarollen, stärka barn och ungas identitet, samhörighet, bryta utanförskap och isolering, samt öka deras studiemotivation och möjligheter till vidareutbildning. Barn och unga behöver föräldrar och andra vuxna i sin omgivning som ska vägleda, trygga och stödja dem under hela uppväxten.


Jag är övertygad om att en tydlig och stark föräldraroll är betydelsefull och en fördel för alla!


Vi föräldrar ska vara rädda om våra rötter och berika dessa med det som är gott och bra i den svenska kulturen. Vi ska aldrig förledas tro att den ena kulturen är bättre än den andra.


Men genom att vi är medvetna om olikheterna kan vi vägleda och stödja våra barn att bli ”både och” istället för ”varken eller”.


"Hjälp till självhjälp"!