language

1. Föreläsningar och seminarier med inslag av workshops. Passar både för stora och små grupper och innehåller dialog och övning i grupp.
2. Föreläsningarna ska väcka intresse för ämnet integration och mångfald. Längd på föreläsningar kan variera: 1 - 2 timmar, halv eller hel dag.
3. Vid behov skräddarsyr jag föreläsningar och utbildningar till den aktuella uppdragsgivaren så att exempel och innehåll är relevanta.
4. Jag kan även bidra med konsultstöd i frågor som berör mångfald, i t ex skolor, kommuner, organisationer och olika arbetsplatser. Passar både för stora och för små grupper.

Att arbeta med multikulturella elever

Att förebygga hedersrelaterade våld

Har skolan i Sverige några regler?

Varför föräldramöten?

Konsten att uppnå ömsesidig interkulturell  kompetens. "Om mångfald och integration i praktiken av barn i skolan"

Barn och unga i en miljö präglad av barnkonventionen: missförstånd, utmaningar och möjligheter!

Den arabiska kulturen och mötet med det svenska!

Den eritreanska familjen i det mångkulturella Sverige!

Somaliska kvinnor i Sverige som klarar sig mot alla odds!

Folkbildning och invandrare!

Integrationsarbete med kvinnor i fokus - vem ska definiera vems behov!

Multikulturell omvårdnad: språk, krockar, kulturella koder, seder och traditioner!

Vad är islam?

Att vara kvinna, muslim, invandrare och svart!