language

Samhällsinformation för nyanlända flyktingar
(föreläsningar på svenska och/eller arabiska)

Sedan flera år arbetar jag med samhällsinformationen för nyanlända flyktingar och invandrare

Fokus på informationen omfattar bland annat: 

 • Exil, problem och möjlighet
 • Mini och makro förändringar i vardagen
 • Barn, unga och vuxna i ett nytt land
 • Drömmen att återvända
 • Språket
 • Aga-lagen
 • Socialtjänstlagen "omhändertagande av barn" 
 • Barnuppfostran i ett nytt land
 • Förskola och skolas roll i Sverige
 • Demokrati och jämställdhet
 • Mm. 

Kommuner jag samarbetar med:
I Stockholmslän
Lidingö Stad: Doina Anastase
Introduktionssekreterare
Introduktionsenheten/KSK
Lidingö StadS-181 82 Lidingö
Tel direkt: 08-731 30 57
Webbplats: www.lidingo.se
 

Värmdö: Nedhal Pirababi
Introduktionsenheten
Introduktionssamordnare
Värmdö Kommun
08 570 485 42
073 988 76 10
 

Utanför Stockholmslän
 

Kinda kommun: Maria Lindgren
Samordnare Introduktion för flyktingar
Flyktingkontoret
Box 1
590 40 Kisa
0494-194 21 070-53 192 66

Mölndal: Gundel Dahlevi
Flyktingsekreterare
Mölndal
031-315 10 64