language

1. Birgitta Bernström
FORTBILDNING AB

birgitta.bernstrom@fortbild.se

2. Stefan Quas
Administrativa enheten
Bildningsförvaltningen
Upplands-Bro kommun
Tel. 08-581 695 20, 073-96 11 265
Om en föreläsning för all personal i förskola och skola, Upplands-Bro kommun 2009-08-17:"Föreläsningen gav många nya tankar och nu ska vi verkligen fundera på hur vi på förskolan och skolan kommunicerar med föräldrar från andra länder".

 3. Anders Skans
specialpedagog och forskarstuderande
Malmö Högskola/Malmö stad
inriktning ”Interkulturell pedagogik inom förskolan”

  • "Sonia har under läsåret 08/09 föreläst om mötet med föräldrar i förskolan för 35 pedagoger som arbetar med stöd till förskolebarn i Rosengårds stadsdel i Malmö. Föreläsningen var en del i projektet "Ett interkulturellt förhållningssätt inom specialpedagogiken". Sonia föreläste även för 40 pedagoger från förskole området Rörsjön och Ellstorp i stadsdel Centrum kring samma tema som en del i utvecklingsprojektet "Interkulturell förskolepedagogik". Föreläsningen fick mycket stor uppskattning i båda grupperna och ledde till många bra diskussioner".

 4. Linda Tuominen
Projektledare/Project Manager
Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning
Rönnbladsgatan 1B
212 16 Malmö
+46 (0) 40 - 34 28 78
+46 (0) 768 - 87 32 64

"Resurscentrum för mångfaldens skola/FoU-utbildning Malmö stad har inom ramen för det nationella uppdraget ”Attityder i skolan – utbildning i värdegrundsfrågor för ökad måluppfyllelse” anlitat Sonia som föreläsare och handledare. Samtliga åhörare/deltagare har varit positiva"

 5. Ebba Wannegård
Enhetschef/rektor

Hammarbyenheten
Upplands Väsby kommun
Telefon: 08 - 590 97564

 "Projektledare: ett års arbete i Hammarbyenhetens 5 förskolor, dagbarnvårdare och två skolor, för att förstärka och förbättra samarbete mellan hem och skola".