language

 

Ett urval ur föreläsningar för förskolans personal:

 

 • Att undvika onödiga konflikter mellan förskolans personal och föräldrar:
 • ”Att arbeta i en mångkulturell förskola”
 • Stärka och förbättra samarbetet mellan hem och förskola:
 • ”En dag på en förskola!” "Varför föräldramöten"?
 • ”Samling, rutiner, tider, utflykter, självständighets träning, och mycket mer!”
 •  
 •  Ett urval ur föreläsningar för skolans personal:
 • Lärarens roll som ledare i klassen: "Förhållningssätt, tydlighet, inspiration, mm".
 • Stärka och förbättra samarbetet mellan hem och skola: "Varför föräldramöten?"
 • Förebygga och arbeta med hedersrelaterat våld: "Rykte, skam och skuld"
 • De kommer inte på föräldramöten: "Varken Ahmeds eller Åsas mamma kommer!"