language

Utmärkelser

 1999 Stockholm stad "Nelson Mandelas" integrationspris

 Ur Stockholms stad motivering och beskrivning:

"Genom stort personligt engagemang och startandet av föräldracirklar har Sonia skapat
förutsättningar för invadnrade föräldrar att få goda kontakter med förskola och skola.
Projektet har bedrivit i stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby.
Målgrupper har varit föräldrar och barn i dessa områden samt vuxna elever frå
Sundbybergs folkhögskola. 
Projektet, som kom att kallas Barnen i våra hjärtan, kan sägas vara ett integrationsprojekt
på basnivå.
 
Resultatet har blivit att invandrarföräldrar (och barn) fått nya möjligheter att bearbeta   
egna problem  genom att dela dessa med varandra, våga diskutera sina och andras misstag, upptäcka
sina fel och få mod att rätta till dem utan att skämmas, förstå att skolan behöver föräldrarnas engagemang
föräldramöten samt att fungerande samarbete mellan föräldra och skola leder till välmotiverade elever."

         ------------------------------------------------------------------------------------------------

   

2 september 1999 fick Sundbyberg kungligt besök.
Konungen Carl XVI och drottningen Silvia besökte
staden på deras Eriksgata 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------        

 2003 ”Stockholms FN: s förening”, ett diplom som Försvarare av mänskliga rättigheter        

2002 Fönstret, "Årets folkbildare"        

2011 Skandia Idéer för livet, "ett personligt stipendium till folkbildaren          

Sonia Sherefay på 20 000 kronor".

-------------------------------

2012  Diplom Studiefrämjandets Guldcirkelgalan  ÅRETS PAR:
Abdibashir Hirsiguled och Sonia Sherefay
som har bedrivit uppsökande verksamhet
i Stockholms förorten Järva

        

 

 

 

'

 

'