language

Ett urval ur föreläsningar för förskolans personal:
Att undvika onödiga konflikter mellan förskolans personal och föräldrar:
”Att arbeta i en mångkulturell förskola”
Stärka och förbättra samarbetet mellan hem och förskola:
”En dag på en förskola!” "Varför föräldramöten"?
”Samling, rutiner, tider, utflykter, självständighets träning, och mycket mer!”

 
Ett urval ur föreläsningar för skolans personal:
Lärarens roll som ledare i klassen: "Förhållningssätt, tydlighet, inspiration, mm".
Stärka och förbättra samarbetet mellan hem och skola: "Varför föräldramöten?"
Förebygga och arbeta med hedersrelaterat våld: "Rykte, skam och skuld"
De kommer inte på föräldramöten: "Varken Ahmeds eller Åsas mamma kommer!"