language

Jag erbjuder föreläsningar och seminarier med inslag av workshops som passar både för stora och små grupper och innehåller dialog och övningar i grupp.

Föreläsningarna som kan väcka intresse för ämnet integration och mångfald.

Längd på föreläsningar  varierar: 1 till 3 timmar, samt  halv eller hel dag.

Dessutom skräddarsyr jag föreläsningarnas innehåll utifrån uppdragsgivarens utmaningar och behov.

Jag kan även bidra med konsultstöd i frågor som berör mångfald, i t ex skolor, kommuner, organisationer och olika arbetsplatser. Passar både för stora och för små grupper.

Förslag på rubriker:

Att arbeta med multikulturella elever

Att förebygga hedersrelaterade våld

Barnen i våra hjärtan

Har skolan i Sverige några regler?

Varför föräldramöten?

Konsten att uppnå ömsesidig interkulturell  kompetens. "Om mångfald och integration i praktiken av barn i skolan"

Barn och unga i en miljö präglad av barnkonventionen: missförstånd, utmaningar och möjligheter!

Förälder i det mångkulturella Sverige, UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Den arabiska kulturen och mötet med det svenska!

Den eritreanska familjen i det mångkulturella Sverige!

Somaliska kvinnor i Sverige som klarar sig mot alla odds!

Folkbildning och invandrare!

Integrationsarbete med kvinnor i fokus - vem ska definiera vems behov!

Multikulturell omvårdnad: språk, krockar, kulturella koder, seder och traditioner!

Vad är islam?

Att vara kvinna, muslim, invandrare och svart!