language

 

Ur   Förälder i det mångkulturella Sverige

        UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER

Ingen kan föreställa sig hur det känns att tvingas gå i exil utan att själv ha upplevt det. I ett slag möter man ett nytt språk, en ny kultur, nya regler, lagar, normer och seder. Samtidigt dröjer saknade av det gamla hemlandet och människorna där kvar. Trösten för många blir att drömma om att återvända. Den drömmen kan ge styrka, men den kan också göra det svårt att anpassa sig till allt det nya. Och för att må bra måste man anpassa sig. Frågan är vilka förändringar som är möjliga att hantera, förstå och ta till sig, utan att man tvingas avstå från sina grundläggande värderingar.

Krockarna är många och kan försvåra starten i det nya landet för många föräldrar, vuxna men även barn!  De som är lågutbildade eller analfabeter kan ha det extra svårt, men även högutbildade föräldrar kan ha det svårt i början.

För att kunna hjälpa sina barn att anpassa sig till svenska levnadsförhållanden måste föräldrarna själva lära känna sitt nya hemland och dess spelregler. Därför kan föräldrautbildningen fungera som en guide till det svenska samhället genom att ge deltagarna lättillgänglig information om lagar, seder, och skola.

 
 

 \"\"

  

 

"Lovers heart"  Foto: Benis Arapovic, Sarajevo.