language

 

Utvärdering KIN dagar 9 – 10 oktober, Hotell Lappland Lycksele.

1 är sämst/lägst betyg och 5 är högst/bäst. Antalet streck anger hur många som kryssat den siffran.
 

Vad tyckte du om föreläsningen med: Sonia Sherefay 

1. 2. 3. IIIIII 4. IIIIIIIIIIIIIII 5. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII


Kommentarer:

Mycket kunskap
Intressant, karismatisk
Bra på att få oss förstå invandrarnas möte med Sverige.
Mycket bra. Nyttigt med föreläsare med invandrarbakgrund.
Intressant, viktigt
Tuff, tydlig och visade en bra väg att jobba efter.
Gripande, hade blocket fullt av anteckningar efter hennes föreläsning.
Intressant med bakgrundsfakta om hur familjens roll spelar in.
InInspirerande, nytänkande och konkret, tydlig.
Mycket bra men var är alla lärare som hade behövt höra henne? Mycket tänkvärt, vi måste våga prata och vara tydligare.
Belyste verkligen vikten av föräldrautbildning.
Hon är tydlig rak och förmedlar sitt budskap starkt.
Mycket intressant och engagerande.
Konkret, tydlig och med goda kunskaper.
Underbar! bra med föräldrautbildning, både svenska och utländska.

---------------------------------

 

Hej! 

Jag heter Ulla och arbetar i Sundsvalls kommuns förskoleverksamhet som specialpedagog.

Jag har läst din bok Förälder i det mångkulturella Sverige och vill bara skriva och tacka för en mycket bra och användbar bok.

Det är befriande att läsa om Sverige och svensk förskola ovh skola, på ett enkelt och lättläst sätt, och jag ser att du skriver en bok till föräldrar på ett delvis annat sätt än om jag som infödd hade gjort samma sak. Sen är det alltid lite kul att få "svenska fenomen" belysta utifrån!

Jag kommer med stor sannolikhet att använda din bok som litteratur i ett EU-projekt där vi kommer att hålla en utbildning för pedagoger i förskolan om att välkomna och samverka med familjer med annat modersmål än svenska.

Tack igen för du hjälp oss med litteratur!  

Sen lyssnade jag på dig i Stockholm i våras på ett seminarium under konferensen Flerspråkighet i fokus.

Du pratade då bl a om hur man kan bjuda in föräldrar till ex föräldramöten. Som jag minns det så sa du: Skriv inte Välkommen! på kallelsen/inbjudan.

Sa du så? Och varför ska man inte skriva välkommen i så fall?  

undrar en nyfiken

 

Ulla Jakobsson Hemgren

specialpedagog

Sundsvalls kommun

2013-08-19 17:06