language

 

Sedan snart 23 år arbetar jag som integrationskonsult, utbildare, föreläsare och författare.

Jag försöker diskutera integrationsfrågor på ett allvarligt och humanistisk sätt genom att förklara de mekanismer som uppstår under migrationsprocessen, barnuppfostran i det nya landet, och livet i ett modernt samhälle som Sverige.

Föreläsningar fokuserar bland annat på Sveriges utveckling de senaste hundra åren i frågor som berör jämställdhet, jämlikhet och demokrati som är viktiga grundvärderingar i det svenska samhället.

Hur arbetar förskolans personal, skolans arbetsätt och pedagogik, aga-lagen och socialtjänstlagen,FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, konventionen om kvinnors rättighter, och FN:s konvention om barnets rättigheter med mera.