language

 Nedan en sammanställning av relevanta frågor från utvärderingsblanketten jag sände ut genast efter din föreläsning i Jakobstad/Finland 2017-1101.

Anna Kotka Bystedt

Integrationsenheten i Jakobstad

anna.kotka-bysted@jakobstad.fi

 

 1. Ange vitsord för dagens fortbildningstillfälle totalt sätt (1=underkänt och 5=berömligt).

Svar:

Vitsord av svenskspråkiga: 4,57

Vitsord av finskspråkiga: 4,7

2. Jag upplever att ag genom föreläsningen fick konkreta tips/verktyg för mitt arbete (1=underkänt och 5=berömligt)

Svar:

Vitsord av svenskspråkiga; 4,57

Vitsord av finskspråkiga: 4

3, Föreläsare var inspirerande (1= underkänt och 5=berömligt)

Svar:

Vitsord av svenskspråkiga: 4,64

Vitsord av finskspråkiga: 4,5

4. Jag upplever att föreläsaren var sakkunnig och kompetent på sitt område (1=underkänt och 5=berömligt)

Svar:

Vitsord av svenskspråkiga: 4,71

Vitsord av finskspråkiga; 5

Fria kommentarer:

  • Mycket bra - aktuellt tema superbra och kompetent föreläsare

Kunde man tänka sig föreläsningar av denna som Sonia där

invandrarna är med  och får föreläsningar tolkade till sitt modersmål?

Skulle gynna alla, tror jag. Sonia hade så bra info som skulle ha varit bra

för invandrarna att höra för att förstå vårt samhälle bättre.

  • Det blir en helt annan innebörd när man har föreläsare som har det dom

föreläsare om på riktigt. Mera sådant. En super föreläsning!