language

    År 1997 skapade jag en föräldrautbildning vars modell och metod är anpassad till föräldrar med rötter i andra länder än Sverige. Utbildningen heter Barnen I VÅRA hjärtan och dess mål är att hjälpa föräldrarna att förstå och bemöta olika problem deras barn kan ställas inför i Sverige.

  Jag är folkhögskollärare med flera års erfarenhet med vuxenutbildning och arbetar som integrationskonsult, projektledare och föreläsare.  Dessutom är jag författare till tre böcker: Med Barnen I VÅRA  hjärtan, Barnen I VÅRA hjärtan och Förälder i det mångkulturella Sverige.

   Jag är en mycket uppskattad och inspirerad folkbildare.  Jag vågar diskutera integrationsfrågor på ett allvarligt och humoristiskt sätt!


 
  
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                              
Sonia Sherefay
Foto: Dag Björne
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                        

Ämnen jag diskuterar          
                                                                                                                                                                                                      

Föräldraskap:
Föräldrar i det mångkulturella Sverige
Barnuppfostran och barn och ungas uppväxtvillkor

Kommunikation:
Interkulturell kompetens
Kulturella krockar
Förskolan och skolan i Sverige

Mångfald:
Demokrati och jämställdhet
Islam
Minoritetsgrupper
Multikulturellomvårdnad
Mångfald

Kontakt
mobil 0706-89 05 88
Email: sherefay_sonia@hotmail.com