language

Sonia Sherefay, konsult är ett företag med lång erfarenhet i frågor som anser integration, kulturkompetens, stöd och råd samt hel- och halv dagars utbildningar. Mina uppdrag vänder sig till kommuner, förskolor och skolor, socialtjänst, SFI, folkhögskolor, invandrarföreningar och olika studieförbund runt om i Sverige.

   År 1997 skapade jag en föräldrautbildning vars modell och metod är anpassad till föräldrar med rötter i andra länder än Sverige. Utbildningen heter Barnen I VÅRA hjärtan och dess mål är att hjälpa föräldrarna att förstå och bemöta olika problem deras barn kan ställas inför i Sverige.   Jag är folkhögskollärare med flera års erfarenhet med vuxenutbildning och arbetar som integrationskonsult, projektledare och föreläsare.  

  Jag är författare till fem böcker, och är medförfattare till fyra andra böcker varav:  Med Barnen I VÅRA  hjärtan, Barnen I VÅRA hjärtan och Förälder i det mångkulturella Sverige.   

  Jag är en mycket uppskattad och inspirerad folkbildare som vågar diskutera integrationsfrågor på ett allvarligt och humoristiskt sätt! 

  
                                                                                                                                                                                                                                              
Sonia Sherefay
Foto: Dag Björne
                                                                                                                                                                                                                                                     

Ämnen jag diskuterar          
                                                                                                                                                                                                      

Föräldraskap:
Föräldrar i det mångkulturella Sverige
Barnuppfostran och barn och ungas uppväxtvillkor

Kommunikation:
Interkulturell kompetens
Kulturella krockar
Förskolan och skolan i Sverige

Mångfald:
Demokrati och jämställdhet
Islam
Minoritetsgrupper
Multikulturellomvårdnad
Mångfald

Kontakt
Endast via
Email: sherefay_sonia@hotmail.com