language

    Sonia Sherefay, konsult är ett företag med lång erfarenhet i frågor som avser integration, kulturkompetens, stöd och råd samt hel- och halv dagars utbildningar. Mina uppdrag vänder sig till kommuner, förskolor och skolor, socialtjänst, SFI, folkhögskolor, invandrarföreningar och olika studieförbund runt om i Sverige.

   År 1997 skapade jag en föräldrautbildning vars modell och metod är anpassad till föräldrar med rötter i andra länder än Sverige. Utbildningen heter Barnen I VÅRA hjärtan och dess mål är att hjälpa föräldrarna att förstå och bemöta olika problem deras barn kan ställas inför i Sverige.

  Jag är folkhögskollärare med flera års erfarenhet av vuxenutbildning, integrationskonsult och föreläsare.

  Jag är även författare till fem böcker, varav : Med Barnen I VÅRA hjärtan, Barnen I VÅRA hjärtan och Förälder i den mångkulturella Sverige.      

  Jag är en mycket uppskattad och inspirerad folkbildare och föreläsare som våga diskutera integrationsfrågor på ett allvarligt och humoristiskt sätt! 

  

        

  
                                                                                                                                                                                                                                              
Sonia Sherefay
Foto: Dag Björne
                                                                                                                                                                                                                                                     

Ämnen jag diskuterar          
                                                                                                                                                                                                      

Föräldraskap:
Föräldrar i det mångkulturella Sverige
Barnuppfostran och barn och ungas uppväxtvillkor

Kommunikation:
Interkulturell kompetens
Kulturella krockar
Förskolan och skolan i Sverige

Mångfald:
Demokrati och jämställdhet
Islam
Minoritetsgrupper
Multikulturellomvårdnad
Mångfald

Kontakt
Endast via
Email: sherefay_sonia@hotmail.com